D-U-N-S Numarası

Dun & Bradstreet’in dünya çapında firmalara atadığı “Data Universal Numbering System” D-U-N-S® Numarası, 450 milyondan fazla firma ve bu firmaların grup bağlantılarının kayıt altına alınmasını sağlayan numaralandırma sistemi olup, tüm dünyada geçerli firma kimlik numarası olarak da tanımlanmaktadır.

Özgün ve dokuz haneli olan D-U-N-S® Numarası, ticari kuruluşlar için güvenli bir kimlik kaydı sağlamakla birlikte; bir kuruluşun firma künye bilgilerini (firma adı, adresi, telefon numarası vb.) ve kurumsal firma ilişkilerini (merkez, şubeler, yan kuruluşlar vb.) içererek potansiyel iş ortaklarına işletme hakkında bilgi verir.
D-U-N-S® Numarasına, kredi verenler ve potansiyel iş ortakları tarafından, söz konusu firmanın gerçekte varlık gösterdiğini ve güvenilir olduğunu anlamaya yardımcı olmak için  sıklıkla başvurulur. Dünyanın önde gelen standart belirleyici organizasyonları tarafından da kullanılan D-U-N-S® Numarası, Avrupa Topluluğu, Birleşmiş Milletler ve ABD Federal Hükümeti gibi 50’nin üzerinde özel ve kamu kurumu tarafından da benimsenmiş olup kullanılmaktadır.

D-U-N-S® Numarası ile:

  • Veritabanınızda bulunan çift kayıtları birleştirebilir ve temizleyebilirsiniz.
  • Farklı veritabanlarında tutulan bilgileri düzgün bir şekilde bir araya toplayabilir ve ilgili müşteri hesaplarını birleştirerek “tek-müşteri” hesabı yaratabilirsiniz.
  • Bir grubun toplam risk profilini belirleyebilir ve aynı grup içindeki çapraz satış fırsatlarını ortaya çıkarabilirsiniz.
  • Dışsal veri kaynakları ile kendi sistemlerinizin entegrasyonunu sağlayabilirsiniz.
  • Birbiri ile ilgisi olan tedarikçiler arasındaki bağlantıyı kurarak satın almadaki pazarlık gücünüzü artırabilirsiniz.
  • Müşterilerinizin, tedarikçilerinizin ve olası iş ortaklarınızın genel profillerini Dun & Bradstreet’ten temin edeceğiniz demografik bilgilerle oluşturabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için dunstalep@crif.com'a elektronik posta göndererek bizimle temasa geçebilirsiniz.