Dış Ticaret Çözüm ve Hizmetleri
// Yurtdışı Tedarikçi Çözümleri

Ürün:  DBAI / D&B Internet Erişimi

Yurtdışındaki tedarikçilerinizin riskleri hakkında ne kadar bilginiz var?

Yurtdışındaki tedarikçilerinizden doğabilecek risklerinize veya potansiyel yurtdışı tedarikçilerinizle ilgili güncel bilgilere D&B Yurtdışı Tedarikçi Çözümleri’nin sunduğu D&B İnternet Erişimi (DBAI) sayesinde ulaşabilirsiniz. Sizin için oluşturacağımız D&B İnternet Erişimi (DBAI) kullanıcı kimliğini kullanarak, dünya genelinde günde 1,5 milyon defa güncellenen, toplamda 300 milyon firmanın Ticari Bilgi Raporu’na (Business Information Report-BIR) bilgisayarınız ile ulaşarak mevcut tedarikçilerinizin veya potansiyel tedarikçilerinizin kredi değerliliğini ve mali yeterliliğini ölçebilir, orta ve yüksek düzeyde risk taşıyan tedarikçi ilişkilerinize yönelik kararlarınızda doğru, güvenilir ve geçerli bilgilerle hareket edebilirsiniz.

Ticari Bilgi Raporları içerik olarak “D&B Rating’’, ödeme performansı ve finansal tablo analizi gibi detaylı ve derinlemesine bilgileri kapsamaktadır. Ayrıca, talep ettiğiniz firmanın raporu DBAI veritabanında hazır bulunmadığı durumlarda veya hazır raporun içeriğine ilişkin özel bir talepte bulunduğunuzda yine DBAI üzerinden ek bir ücret ödemeden araştırma başlatarak raporun talep ettiğiniz bilgileri içermesini veya baştan hazırlanmasını isteyebilirsiniz.

Bu raporlar sayesinde bir firma hakkında sahip olabileceğiniz bazı detaylı bilgiler şunlardır:

  • Ödemesini geciktirecek veya hiç ödemeyecek firmaların önceden belirlenmesinde etken iki gösterge olan “D&B PAYDEX” Notu ve “D&B Rating”i 
  • Firmanın varlığı, faaliyetleri, mali durumu, üst yönetimin deneyimi, faaliyet alanı/işkolu, sunduğu ürün ve hizmetler ve işyerleri ile ilgili bilgiler 
  • Maruz kaldığı davalar, haciz, mahkeme kararları ve iflaslar ile ilgili özel durum açıklamaları 
  • Unvan ve DUNS Numarası ile birlikte ana firmalar, iştirakler, bağlı ortaklıklar, şube veya diğer birimler